Er zijn een aantal nieuwe collega’s bijgekomen.

 • Eva Michiels: Systeemcounselor
 • Hans Van Pinxteren: Groepstrainer
 • Jolien de Graaf: Kinder- en jongerenpsycholoog
 • Kelly De Heel: Klinisch psycholoog
 • Marco Kellens: Klinisch psycholoog
 • Vanessa Kennis: Counselor in rouw en verlies

Eva Michiels

“In het hart van elke moeilijkheid ligt een kans”

Eva is systeemcounselor. 

Ze gaat voornamelijk aan de slag ga met ouders en gezinnen die ondersteuning wensen bij de opvoeding. Vanuit de betekenis van het gedrag en de interacties, verkent Eva samen met de ouders de onderliggende behoeften en zoeken ze naar mogelijkheden die aansluiten bij zowel ouder(s) als kind. Hierbij staat een positieve aanpak centraal, die gericht is op verbinding en met veel oog voor het welbevinden en groei van alle gezinsleden. 

Daarnaast biedt Eva ondersteuning bij de beleving van het ouderschap, waar de eigen kwetsbaarheden en veerkracht een plek krijgen. Ook met zorgen die zich situeren binnen het gezinsfunctioneren (bv. voorbereiding op geboorte, de impact van ouderschap op de partnerrelatie of de combinatie met andere rollen), kan je bij haar terecht. 

 • Doelgroep: ouders en gezinnen
 • Locaties: Willebroek en Lint

Hans Van Pinxteren

“Samen actief bouwen aan jouw zelfvertrouwen”

Hans is groepstrainer.

Hij geeft weerbaarheids- en ouderschapstrainingen. Vanuit de unieke vraag van de deelnemers werkt hij aan het op maat verbeteren van onder andere zelfinzicht, inzicht in de ander, het ontdekken van eigen mogelijkheden, talenten en andere hulpbronnen. Ook sociale vaardigheden, emotieregulatie, assertiviteit en eigen oplossend vermogen komen aan bod. In de ouderschapstrainingen krijgen de deelnemers ook inzicht in de opvoedingsaspecten, noden en ontwikkeling van het kind, … waardoor de ouders (weer) zelfverzekerd en op maat een antwoord kunnen geven op de opvoedingsvraag van hun kinderen. Deze actieve en praktische manier van lerend ervaren werkt zeer goed. Ook is het zijn doel om met cursisten, leerkrachten, ouders, behandelaars, … steeds goed af te stemmen, om tot duurzame verankering van het geleerde te komen. Naast een afgestemd programma, zorgt hij er ook voor dat veiligheid, plezier, uitdaging en verbinding met groepsgenoten gewaarborgd worden. 

 • Doelgroep: jongeren, adolescenten, volwassenen
 • Locaties: Willebroek en Lint

Jolien de Graaf

“In de doolhof van je denken, kent alleen je hart de juiste weg”

Jolien is kinder- en jongerenpsycholoog. 

Kinderen en jongeren die vragen, moeilijkheden en problemen ondervinden op diverse levensdomeinen kunnen bij haar terecht. Ze is vertrouwd met het begeleiden van kwetsbare jongeren in hun zoektocht naar meer interne rust en evenwicht. Angsten, stress, onzekerheden, verdriet, boosheid, verlies … kunnen dit evenwicht verstoren. Gedurende de begeleiding staat ze stil bij wat het gedrag van het kind betekent, wat de noden zijn van het kind, alsook welke krachten en talenten het heeft. Ze bekijkt wat de onderlinge relaties en interacties zijn van het gezin en welke impact deze hebben op de jongeren. Vanuit een betrokken aanpak ziet Jolien de ouders en context als een belangrijke partner in het proces, waarbij samen wordt gezocht naar hoe het kind zich beter kan voelen.

 • Doelgroep: Kinderen en jongeren tot 18 jaar
 • Locaties: Willebroek en Lint

Kelly De Heel 

“If you can dream it, you can do it”

Kelly is klinisch psycholoog en sport-en prestatiepsycholoog. 

Ze is vertrouwd met het werken rond uiteenlopende levensfaseproblematieken tot het leren omgaan met moeilijke gedachten, gevoelens, situaties of fases. 

Daarnaast begeleid ze ook ‘performers’ (atleten, muzikanten, artiesten, dansers,..) naar betere/ gezondere prestaties. Presteren onder druk, faalangst, perfectionisme, omgaan met onzekerheid/ verwachtingen/ blessures, zijn hier enkele voorbeelden van. Haar expertise ligt vooral in de combinatie van beide werkvelden, zijnde de klinisch sport/prestatie psychologische moeilijkheden. En al zeker bij het begeleiden van atleten met een eetprobleem/eetstoornis in de (top)sport. 

 • Doelgroep: + 16 jaar
 • Locaties: Willebroek en Lint

Marco Kellens

“Soms vraagt het leven dat we stappen zetten die we nog niet durven. Waarbij we later pas ontdekken dat we meer aankunnen dan we dachten.”

Marco is klinisch psycholoog en werkt met volwassenen.

Mensen die worstelen met depressieve gevoelens, angstklachten, verwerkingsproblemen, zingevingsvragen, maar ook onzekerheid, verdriet en verlies, relatieproblemen en dergelijke kunnen bij hem terecht.  Samen kijken jullie hoe deze levenservaringen jou raken en hoe je andere manieren kan ontwikkelen om hiermee om te gaan en toch jezelf kan blijven in deze veranderingen.  

Vanuit de Acceptance & Commitment Therapy wordt een basis gelegd waarmee jullie aan de slag gaan en waarnaar je steeds kan teruggrijpen om om te gaan met de veranderingen die bij ieders leven en levensfase horen, ook na de therapie.

 • Doelgroep : + 18 jaar
 • Locaties : Willebroek en Lint

Vanessa Kennis

“Afscheid nemen is niet loslaten, het is een andere manier van vasthouden.”

Vanessa is rouw- en verliesconsulent.

Iedereen die geconfronteerd wordt met rouw en verlies kan bij haar terecht. Bij rouw denken we in de eerste plaats aan het verlies van een dierbare. Daarnaast zijn er vele andere verlieservaringen, ook levend verlies genoemd. Het verlies van je gezondheid, verlies door een relatiebreuk of door ontslag zijn slechts enkele voorbeelden. Maar ook verlies van je zelfvertrouwen, je toekomstperspectief, je vrijheid of je dromen… Rouw gaat niet om het loslaten en afscheid nemen. Het gaat eerder over de zoektocht naar een blijvende symbolische verbinding met dat wat we verloren zijn. Vanessa gaat samen met de cliënt op zoek naar de juiste woorden voor het verlies, erkennen van de emoties die hierbij gevoeld worden en zoeken naar wat helend kan werken.

 • Doelgroep: ouders en gezinnen
 • Locaties: Willebroek en Lint