Missie en visie

Van harte welkom bij groepspraktijk ‘Vaartland’. Onder het motto ‘samen sterk’ verenigen wij allerhande hulpverleners. Niet enkel voor u als patiënt/cliënt is dit een meerwaarde; u kunt namelijk voor heel veel verschillende zaken beroep doen op onze experten, maar ook voor de hulpverleners zelf is het zeer waardevol om samen in Vaartland te zitten. Men kan snel beroep doen op elkaar, interne doorverwijzingen verlopen vlotter, er is tijd en ruimte voor overleg, men is goed vertrouwd met de werkwijze van de collega en men kan snel en efficiënt expertises uitwisselen.