Groepstrainer

  • Mijn werk: Ik werk met kinderen die zich niet begrepen voelen waardoor er spanning kan ontstaan op school of thuis. Met kinderen die aarding missen, de connectie met zichzelf kwijt zijn, zichzelf niet durven zijn, die geen uitweg vinden voor hun emoties. De filosofie die ik hierbij volg is dat jonge kinderen niet bewust kwade bedoelingen hebben, ze kunnen bepaalde zaken immers nog niet plaatsen, laat staan verwoorden. Ik gebruik lichaamswerk zoals ademhalings- en evenwichtsoefeningen om kinderen weer goed in hun vel te laten zitten. Wie immers niet stevig in zijn schoenen staat, valt om. We willen van een gespannen sfeer met buitensporige reacties, onverklaarbare woede-uitbarstingen, slecht (gaan) slapen, aanhoudende negatieve reacties naar meer rust in huis waar kinderen en ouders hun beste zelf kunnen zijn.
    Doorheen mijn carrière als trainer, coach, gids en instructeur ben ik me blijven focussen op groepsdynamica. Hoe leggen we contact, wat kunnen we voor elkaar betekenen, hoe maken we elkaar sterker, hoe zorgen we voor elkaar, waar liggen mijn grenzen en waar die van jou? Deze thema’s raak ik ook aan met kinderen tot 12 jaar, in groepjes van 4 tot 8 deelnemers, zij het op een actieve, praktische manier, door lichamelijk stil te staan bij wie we zijn en wat we voelen. 

  • Achtergrond: Na mijn opleiding Archeologie aan de KULeuven behaalde ik mijn lerarendiploma hoger middelbaar en museumgids. Later volgde ik Adventure Education aan de KHLIM en verschillende klimtechnische trainingen zowel voor kinderen als volwassenen. Jarenlang werkte ik als instructeur en gids voor verschillende buitensportbedrijven en als veiligheidstrainer in de industriële havensector. Het lange coronajaar benutte ik om verschillende coachingsopleidingen te volgen. Sinds 2015 werk ik als freelance gids in het Middelheimmuseum waar ik mijn uiteenlopende passies kan combineren: buiten aan het werk zijn, ervaringsleren, kijken naar kunst, natuur, het menselijk lichaam en de maatschappij, samen op ontdekking gaan, motiveren d.m.v. verwondering en blijvend leren van elkaar.

  • GSM: 0485/71.20.30

  • Mail: Ariane@act-team.be