Conflictcoaching

Bij conflictcoaching gaan we aan de slag met onderlinge interacties en ieders aandeel hierin. De deelnemers (partners, collega’s, familie, vrienden, …) worden zich bewust van ineffectief gedrag. Vervolgens wordt er bekeken wat nodig is om tot aangenaam en effectiever gedrag te komen.

De conflictcoach begeleidt de betrokkenen in het verkrijgen van inzicht in de eigen bijdrage aan het conflict (wat zelfreflectie vergt) en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Men wordt zich beter bewust van wat onderliggend meespeelt (zoals behoeften, belemmerende overtuigingen of waarden). In uitgebreide (en circulaire) gesprekken wordt hier verder op in gegaan. Zo ontstaat er ruimte om vanuit een andere invalshoek naar het conflict te kijken. Bij conflictcoaching wordt het gesprek gefaciliteerd volgens een stappenplan. Er wordt dus niet zozeer naar een snelle oplossing toegewerkt, maar we naar betere interactiepatronen.

€65/uur.

Bart Smets

0476 98 18 74

Bart@act-team.be