Er zijn verschillende betaalopties mogelijk. Na elke consultatie wordt er afgerekend. Elke behandelaar zal aan u toelichten op welke wijze er betaalt dient te worden.