Elke behandelaar zal aan u toelichten wat de terugbetalingsmogelijkheden zijn. Bevraag dit actief aan uw behandelaar want verschillende mutualiteiten komen (voor een gedeelte) tussen in de behandelingen.