Onze therapeuten gaan samen met u op weg om de lichamelijke ontwikkeling; motoriek, ruimtelijke oriëntatie, lateralisatie, concentratie,… verder te stimuleren.

 • Psychomotorische therapie

  Als kinderen wat ‘klunzig’ overkomen, af en toe struikelen, iets laten vallen of stukmaken, … kan psychomotorische therapie aangewezen zijn. Ook wanneer kinderen moeite blijken te hebben met knippen, kleuren, schrijven, veters strikken, tanden poetsen, aankleden, knoopjes sluiten, …  (fijne, gecontroleerde vingerbewegingen) kan er met psychomotorische therapie aan de slag gegaan worden. Zo wordt er onder andere gewerkt met lichaamsschema’s; het bewust zijn van het eigen lichaam, krachten leren doseren, ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn om vlot en duidelijk te kunnen schrijven, het leren beheersen van impulsen; eerst overzien, denken en dan pas doen en controleren…  
  Het doel is dat de kinderen hun motorische vaardigheden verder ontwikkelen zodat ze mee kunnen met de rest van de klasgenoten, voor zichzelf kunnen zorgen, meer zelfvertrouwen ontwikkelen, minder faalangstig zijn,  meer kennis hebben over hun eigen functioneren, spanningen en frustraties kunnen kanaliseren om op een rustige en duidelijke manier te kunnen aangeven wat ze denken en voelen,…  

  Bij vermoeden van DCD of visueel- motorische problemen, kan er een psychomotorisch onderzoek (bilan) uitgevoerd worden.

 • Sherborne bewegingstherapie

  Wanneer kinderen en jongeren zich moeilijk kunnen uitdrukken met woorden, kan Sherborne aangewezen zijn. Deze bewegingstherapie is ook aan te raden bij kinderen die veel nood hebben aan beweging, waarvan de aandacht vluchtig is en die het eigen lichaam als negatief ervaren. Ook kinderen, jongeren en ouders die moeite hebben met grenzen aangeven en grenzen respecteren alsook gezinnen die opzoek zijn naar verbinding, kunnen gebaat zijn met Sherborne
  Het doel van Sherborne is dat kinderen leren om zichzelf en anderen te vertrouwen, hun eigen lichaam graag te zien, voor zichzelf te zorgen, voor anderen te zorgen, zorg te aanvaarden, grenzen aan te geven en andermans grenzen te respecteren. 

  Er zijn verschillende behandelvormen mogelijk: individuele therapie, ouder-kind therapie, groepstherapie, … In onderling overleg wordt bekeken welke behandelvorm het meest aangewezen is. 

  De volgende reeks ouder-kind Sherborne gaat telkens door op donderdag van 17u00 tot 17u50
  7/10/2021 – 14/10/2021 – 21/10/2021 – 28/10/2021 – 18/11/2021 – 25/11/2021 – 2/12/2021 – 9/12/2021 – 16/12/2021 – 23/12/2021

 • Onze therapeuten

Wilt u ons team vervolledigen? Stuur dan uw cv naar info@praktijkvaartland.be