Voor iedereen die geconfronteerd wordt met rouw en verlies. We benaderen rouw in de brede zin van het woord.
Bij rouw denken we in de eerste plaats aan het verlies van een dierbare. Daarnaast zijn er vele andere verlieservaringen, ook levend verlies genoemd.
Het verlies van je gezondheid, verlies door een relatiebreuk of door ontslag zijn slechts enkele voorbeelden. Maar ook verlies van je zelfvertrouwen, je toekomstperspectief, je vrijheid of je dromen…
Rouw gaat niet om het loslaten en afscheid nemen. Het gaat eerder over de zoektocht naar een blijvende symbolische verbinding met dat wat we verloren zijn.
De vorm en intensiteit van rouw is voor iedereen anders. We nemen de tijd om stil te staan bij wat dit nu net voor jou betekent.
Wie ben ik zonder de ander? Of zonder het verlorene? Welke emoties ervaar ik en hoe ga ik daar mee om?

Samen zoeken we naar de juiste woorden voor jouw verlies, erkennen we de emoties die hierbij gevoeld worden en zoeken we naar wat voor jou helend kan werken.